กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถนนกินได้ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”