โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรมบรมราชชนนีพ้นปีหลวง


โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พรมบรมราชชนนีพ้นปีหลวง 

กิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

                                                 กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถนนกินได้ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ