ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2567  


งานสาธารณสุข สำนักปลัด ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ ลงพื้นที่ ภายในตำบลท่ากูบ เพื่อฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2567   ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ครบทั้ง 12 หมู่บ้านแล้วl