เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านท่ากูบ-บ้านโป่งเกต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๐-001 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1960 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหล่ทางสอง ข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธี
01 ก.ย. 2023
226