ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2354- วัดซับสายออ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.60-016 หมู่ 5 บ้านซับสายออ ตำบลท่ากูบ กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมอตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
06 ก.ค. 2023
218