ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยส้มป่อย - บ้านท่าชวน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.60-014 ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพา
21 ส.ค. 2023
181