เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ(ค่าวัสดุอุปกรณ์)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2023
287