เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ(ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2023
216